Άνω του 60% OFF ΠροσφορέςΆντραΓυναίκα * Μόνο για Λίγο.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Στο erotikapaixnidia.gr προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σας. Το παρόν κείμενο σας ενημερώνει σχετικά με την πολιτική χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας erotikapaixnidia.gr δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση του παρόντος και αποδέχεστε στο σύνολό της αυτήν την Πολιτική. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, απέχετε από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας erotikapaixnidia.gr

Δήλωση

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα erotikapaixnidia.gr.

Αναφορικά

Η πολιτική που τηρείται ως προς τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και διαχειρίζεται η ιστοσελίδα erotikapaixnidia.gr προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διαφημίζονται, υπάρχει εκ μέρους μας πλήρης δέσμευση προστασίας του απορρήτου σας.

Οι όποιες πληροφορίες συλλέγονται από εσάς θα χρησιμοποιούνται νομίμως και προσηκόντως κατά τις επιταγές του νόμου N.2742/1997, Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006. Τονίζεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας erotikapaixnidia.gr υπόκειται τόσο στην παρούσα πολιτική απορρήτου όσο και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Προσωπικές Πληροφορίες

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο erotikapaixnidia.gr χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει μέλος, ώστε να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι αυτές ακριβώς οι οποίες εθελουσίως καταχωρούνται εκ μέρους σας. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά.

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την Ι.Ρ. (Internet Protocol) διεύθυνση σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα Ιστότοπο.

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας.

Μπορούμε να ζητήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την διάρκεια που χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε το email που μας δίνετε καθαρά και μόνο για:

προωθητικές ενέργειες (Newsletter), με την δυνατότητα να επιλέξετε να μην λαμβάνεται άλλα στο μέλλον. αυτόματη ενημέρωση μέσω του συστήματός μας όπως, αποστολή κουπονιών, κατάσταση λογαριασμού μέλους, κατάσταση αποστολής των προϊόντων, ενημέρωση κωδικού, πληροφορίες εγγραφής, κατάσταση προσφοράς κ.α.

Επίσης, προκειμένου να αγοράσετε ίσως σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό εισόδου (password), στη σελίδα σύνδεσης στο λογαριασμό σας, υπάρχει η επιλογή ανάκτησης του password χρησιμοποιώντας το email που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας.

Cookies

Το erotikapaixnidia.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το erotikapaixnidia.gr , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα erotikapaixnidia.gr

Η πολιτική μας

Χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες για την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά την Υπηρεσία και για να προωθήσουμε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς.

Είναι πολιτική μας να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες σε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή μισθώσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τρίτο για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς δίχως να προηγηθεί η ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Ασφάλεια

Οι πληροφορίες σας κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας. Θεωρούμε τις πληροφορίες σας ως σημαντικά κεφάλαια για την εταιρεία μας, τα οποία και πρέπει να προστατεύονται και χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία (encryption, passwords, φυσική ασφάλεια κτλ) για να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου erotikapaixnidia.gr και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον ιστότοπο erotikapaixnidia.gr .

Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση: 1. στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, 2. μέσω email, εάν διαθέτουμε το email σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεται αυτές τις τροποποιήσεις.

Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλων είτε εν μέρει, πρέπει να παύσει τη χρήση του Ιστοτόπου erotikapaixnidia.gr

X